• ६ फाल्गुण २०७५ सोमबार/ Monday 2-18-2019
  • स्टुडियो टाईम : ०८:४०

बिज्ञापन रेट

रेडियो पल्लवीमा विज्ञापन दरः

समय तालिका

 

०-१५से. १६-३०से. ३१-४५से.

४६-६०से.

डाइमण्ड समय

शनिवारः  ११ः००AM-३ः००PM

शनिवारः ०५ः००PM-१०ः००PM

४०० ८०० १२००

१८००

१६००

प्लाटिनम समय        
गोल्ड समय        
सिल्भर समय        
ब्रास समय